Algemene voorwaarden

Acceptatie en betaling van online aankopen

Bij het plaatsen van nabestellingen via het online systeem van Merten Foto, dient na ontvangst van de factuur, het openstaande bedrag per omgaande, of uiterlijk 7 dagen na dagtekening te worden voldaan. De factuur wordt automatisch door het systeem verstrekt, na ontvangst van de bestelling.

 1. Verwerking en eventuele levering van digitale bestanden geschied pas na onvangst van het volledige factuurbedrag.
 2. Bij het verstrijken van de uiterste betaaldatum zal de order komen te vervallen, en kunnen er geen claims op verkoopprijzen worden gemaakt indien deze in de tussentijd door wat voor omstandigheden dan ook zijn veranderd.
 3. Levertijden zijn onderhevig aan de logistieke organisatie van de leveranciers waarmee Merten Foto werkt, bezorgkosten en tijdsinschattingen van levering zijn daarom altijd indicatief.

Aanvaarding en betaling van een geboekte reportage

Wanneer een client een boeking of optie heeft geplaatst voor het fotograferen van een gelegenheid c.q. reportage, zal net na gelang de beschikbare tijd, ruim van te voren een aanschouwings document worden opgesteld waarin de te fotograferen onderdelen afzonderlijk worden benanderd. Hiermee wordt getracht duidelijkheid voor zowel opdrachtgever, als opdrachtnemer te scheppen met daaruit voortkomend nauwkeurige inschattingen ter bevordering van de organisatie.

 1. Na ontvangst van het aanschouwings document dient een aanbetaling á 10% van de reportage som als opdrachtbevestiging te worden voldaan.
 2. Afzeggen van de opdracht kan kostenloos ( minus aanbetaling ) tot 2 weken voor de reportage datum, om exact te zijn; Bijvoorbeeld bij een reportage datum van 15 juni, zou de uiterste afzegdatum 1 juni om 23:59:59 uur zijn.
 3. Bij afzegging later dan de aangegeven datum en tijd, dient 50% van resterende bedrag ( totaal minus aanbetaling ) te worden voldaan.
 4. Betalingsvoorwaarden uiterlijk 7 dagen na het voltooien van de opdracht inclusief het opleveren van de geselecteerde fotografie en de daaropvolgend ingediende factuur.
 5. Laatste update 21 juli 2015

Pakket voorwaarden

Onderstaande pakket voorwaarden komen voort uit alle opties die samen te stellen zijn bij het live aanmaken van een offerte. We doen ons best deze zo compleet en helder mogelijk te houden ter bevordering van de wederzijdse verwachtingen tussen client en fotograaf.

 1. Standaard inbegrepen

  1. NIEUW Discrete behandeling particulier werk

   Onder andere bruiloften en overige familie aangelegenheden worden discreet behandeld. D.w.z. het werk wordt niet standaard opgenomen in de publiekelijke portfolio noch zonder toestemming extern gepubliceerd. Wél kan dit werk onder beschermde omstandigheden worden gepresenteerd aan potentiele nieuwe klanten.

  2. Hoge resolutie beeldmateriaal en kleurbereik

   Gegarandeerd een hoge beeld resolutie (6720px x 4480px) zodat zelfs na het eventueel bijsnijden van de fotografie voldoende resolutie overblijft voor haarscherpe publicaties.

  3. Afdruk en gebruik van geselecteerde fotobestanden in eigen beheer

   U geeft aan hoeveel foto's u opgeleverd wilt krijgen, deze worden vervolgens levenslang en onbeperkt binnen een niet overdraagbare context aan u gelicenseerd. Het vervaardigde werk mag uitsluitend commercieel worden geexploiteerd in combinatie met de rechten afkoop optie. Bedrijven, of professionals dienen het werk uitsluitend in te zetten voor hun eigen promotionele, of afgesproken doeleinden. Voor particulieren geldt de familiaire/persoonlijke kring als correcte context.

  4. Voordelige nabestellingen: zie overzicht

   Buiten de hoeveelheid foto's die u vooraf heeft aangegeven af te willen nemen, is achteraf nabestellen uiteraard ook mogelijk. Het voordeel van vooraf de hoeveelheid foto's bepalen is dat de staffelprijzen alleen daar geldig zijn, echter via nabestellen zijn de instapkosten laag te houden en kunt u al afdrukken bestellen vanaf € 0.99,-.

 2. Fotograaf aanwezigheid

  1. Uitvoerend fotograaf x

   Momenteel is alleen Merten Snijders beschikbaar als productie uitvoerder, er wordt gewerkt aan uitbreiding van het team.

  2. Geef aan in welk tijdsbestek de fotograaf actief dient te zijn

   Voor locaties buiten Castricum start het tarief bij aanvang van de heenreis, en stopt bij vertrek vanaf de locatie. Indien de werkzaamheden uitlopen, of ter plaatse extra uren worden bijgeboekt, dan zijn deze tarieven tevens van toepassing. De minimale duur van een opdracht is 30 minuten. U kunt uitgaan van ongeveer 100-150 keuzefoto's per uur bij een aaneengesloten opdracht.

  3. en Weekend toeslag?

   Gedurende weekenden wordt er een toeslag over de arbeidsuren berekend.

  4. en Meerdere fotografen?

   Sommige gelegenheden zijn dermate omvangrijk dat voor een enkele fotograaf de uitdaging alle belangrijke momenten vast te leggen te lastig is. In deze gevallen kunnen we een team aan fotografen samenstellen die gedurende het evenements verloop verspreid op kunnen treden.

  5. of Achterwacht fotograaf?

   Deze optie is uitsluitend bedoelt om andere fotografen van dienst te zijn tijdens evenementen waarin voor hen de kans bestaat onverwachts afwezig te moeten zijn.

 3. Productie team

  1. Geef aan welk tijdsbestek de assistentie voor b.v. een verlichtingsteam aanwezig dient te zijn

   Bij reportages waar details of unieke licht inval van groot belang is, raden we aan gebruik te maken van assistentie. Door middel van draadloos flitsen en teamwork met de fotograaf, kunnen we op b.v. evenementen bijzondere lichtinval en impressies vastleggen.

  2. en Additionele assistenten?

   Bij complexe fotoshoots met visagie en studio belichting is het aan te raden 1 a 2 assistenten te hebben.

 4. Nabewerkte fotobestanden

  1. Hoeveel journalistiek nabewerkte foto's wenst U opgeleverd krijgen?

   Bij het vooraf bepalen van de op te leveren hoeveelheid foto's maakt u gebruik van de staffelprijzen, en krijgt u na het versturen van uw selectie de fotobestanden thuis gestuurd. Al het materiaal is natuurlijk ook na te bestellen, let op dat bij nabestellen uit uw aanlevering een nabewerkt digitaal bestand altijd € 20,- (journalistiek), of € 30 (editorial) kost. Afdrukken bestelt u al na vanaf € 0,99,-. In sommige gevallen kan het dus voordeliger zijn om uitsluitend na te bestellen, zet dan de waarde van vooraf te bestellen foto's op 0.

  2. en Selectie aan fotograaf overlaten?

   Normaal wordt het materiaal na een kwaliteits check aan u aangeleverd voor de nabewerkingskeuze. Indien u deze optie kiest, dan zal het gehele process door de fotograaf worden doorlopen. U krijgt direct de geperfectioneerde hoeveelheid foto's om mee aan de slag te gaan. De aanlevertijd is hiermee het snelst te realiseren.

  3. en Uitgebreide retouchering/nabewerking op de selectie?

   Normaal wordt een journalistieke aanpak gehanteerd, dus ook in de nabewerking van de fotografie. Wanneer u deze optie kiest, zullen alle gekozen fotos tot op huid detail worden nagekeken. Alle storende elementen in zowel omgeving als uitstraling zullen naar esthetisch inzicht worden gecorrigeerd c.q. worden gerétoucheerd.

  4. of Zakelijke opdracht?

   Zakelijke opdrachten kennen één uitzondering, het vervaardigde werk kan uitsluitend worden gebruikt voor de opgegeven toepassing. Indien hergebruik en distributie vereist is, dan volgen hieronder de relevante opties.

 5. Aanleveringstermijn

  1. Standaard Aanlevering binnen een week

   Het vervaardigde fotowerk wordt zonder nabewerking uiterlijk binnen 5 werkdagen na de productie aan u doorgestuurd. De hoeveelheid nabewerkingen die u bestelt zullen volgen nadat uw selectie aan ons is doorgegeven. Afhankelijk van de kwantiteit, nabewerkingsmethode ( journalistiek/editorial) dient u te rekenen op een vervolg levertijd tussen de 1 en 5 dag(en) bij grotere volumes materiaal.

  2. of Spoed aanlevering

   Het vervaardigde fotowerk wordt zonder nabewerking binnen (ongeveer) 3 uur na de productie (afhankelijk van reistijd en omvang tijdens exporteren voor verwerking) aan u doorgestuurd. De hoeveelheid nabewerkingen die u bestelt zullen volgen nadat uw selectie aan ons is doorgegeven. Afhankelijk van de kwantiteit, nabewerkingsmethode ( journalistiek/editorial) dient u te rekenen op een vervolg levertijd tussen de 0 en 2 dag(en) bij grotere volumes materiaal. De laatste spoedaanlevering kan plaatsvinden om 22.00u, indien later gewenst kiest U overnight aanlevering.

  3. of Aanlevering ter plaatse

   Het vervaardigde fotowerk wordt na de productie, ter plaatse met de verantwoordelijke mensen geëvalueerd, op eigen aparatuur nabewerkt en opgeleverd. Afhankelijk van het volume kan dit enige tijd in beslag nemen, echter biedt het de mogelijkheid om foto's on the spot te publiceren wanneer ze gereed zijn. Ga er vanuit dat ongeveer 50 foto's het maximum is. Grotere volumes in overleg, en uitsluitend binnen kantooruren.

  4. of Overnight spoed aanlevering

   Bij producties die overlopen in de avond, wordt het vervaardigde fotowerk zonder nabewerking binnen (ongeveer) 3 uur na de productie (afhankelijk van reistijd en omvang tijdens exporteren voor weergave), dezelfde nacht nog, aan u doorgestuurd. De hoeveelheid nabewerkingen die u bestelt zullen volgen nadat uw selectie aan ons is doorgegeven. Afhankelijk van de kwantiteit, nabewerkingsmethode ( journalistiek/editorial) dient u te rekenen op een vervolg levertijd tussen de 0 en 2 dag(en) bij grotere volumes materiaal. Het grote voordeel van deze methode is dat de selectie procedure door de client de volgende ochtend direct kan plaatsvinden.

 6. Onbewerkte fotobestanden

  1. of Onbewerkt materiaal in webformaat aanleveren?

   Hiermee krijgt u alle gemaakte foto’s op webformaat aangeleverd. De langste zijde van het webformaat heeft een maximale resolutie van 1000px. Op elke foto staat onderaan een kleine verwijzing met klein symbool naar MertenFoto.nl. Het grote watermerk over het midden van de foto is echter niet aanwezig. Gebruik na het downloaden van de foto’s is vrij, en mag op bijvoorbeeld sociale media worden gedeeld. Indien bezoekers de foto(s) wilt afdrukken kan dit alsnog door een bestelling te plaatsen, of genoegen te nemen met een afdruk van lagere kwaliteit door middel van het gedownloade bestand.

  2. of Onbewerkt materiaal in volledig formaat aanleveren?

   Hiermee worden naast uw de hoeveelheid nabewerkte foto's, tevens de overige onbewerkte foto's in volledig formaat, zonder watermerk, aan u beschikbaar gesteld. De foto's zullen in JPEG formaat op maximale beeldkwaliteit aan u worden verstuurd. Dit beeld materiaal kunt u vervolgens zelf optimaliseren of direct laten afdrukken.

 7. Timelapse 'After-movie'

  1. Timelapse opname tijdens reportage

   Vooral bij evenementen welke op de social media actief zijn, kan er extra 'buzz' gecreëerd worden aan de hand van een timelapse video welke het verloop in versnelde animatie weergeeft. Een goede manier om additionele aandacht op b.v. de sponsoren te vestigen nadat het evenement is geweest. Minimale duur van de evenement reportage is 2 uur. Lengte van timelapse varieerd, uiteindelijke videobestand aan te leveren in .mov (MPEG4/1080/25FPS). Let op: uitsluitend mogelijk in veilige omgeving waar camera vertrouwd kan worden geinstalleerd.

 8. Light shaping en/of decor

  1. Standaard Enkele flitser voor vullicht

   Een normale flitser behoort tot de standaard uitrusting van de fotograaf, hiervoor worden daarom ook geen meerkosten in rekening gebracht. Let echter wel op, dat de flitser uitsluitend op de camera zal worden toegepast. Voor draadloze opstellingen, zie de overige opties.

  2. en/of Mobiele flits verlichting met maximaal 2x Profoto flitsers op statief

   De meest flexibele oplossing om ongeacht de locatie van kunstverlichting gebruik te maken. Door desgewenst kleurgels toe te passen, kunnen we het licht corrigeren naar de omgeving, of creatieve licht inval creëren. Via de draadloze toepassingen zijn er geen kabels op de locatie aanwezig, en zijn noch de bewegingsvrijheid, noch de optische mogelijkheden van de fotograaf beperkt. Inclusief gebruik van eventuele kleur filters, paraplu's en toebehoren.

  3. en/of Studio flits verlichting met maximaal 2x Photoflex Starflash 650W strobes

   Deze krachtige flitsers zijn geschikt voor mooi uitgelichte scenes met veel scherpte en kleur. Via de rolkoffer zijn ze te transporteren naar locaties met een goede toegangsweg / cq opgang. Een stroomvoorziening is noodzakelijk. Door gebruik te maken van draadloze ontspanners zijn er minimale kabels op de set aanwezig, en is de bewegingsvrijheid van de fotograaf niet beperkt. Inclusief gebruik van Litedome Q39 softboxen of grote paraplus.

  4. en/of Continu licht opstelling met 40W TL ring lamp en extra LEDs

   Met deze opstelling beschikken we over continu brandend helder wit licht met een zachte schaduw. Deze opstelling is te gebruiken voor o.a. voedsel fotografie of voor het vastleggen van kleine producten in b.v. een catalogus of online shop. Het continu licht stelt ons in staat de ideaal belichte opstelling te vinden, zonder te hoeven flitsen. Inclusief gebruik van statieven, en eventueel benodigde kleur filters, maar exclusief gebruik van achterwand systeem.

  5. en/of Achterwand systeem

   Met een van de achterwand systemen zijn we in staat ter plaatse studio opstellingen te maken. We beschikken over portret, produkt en een extra brede dwarsbalk voor meerdere personen of grote objecten. Types papier, doek, kleuren en patronen op aanvraag en in samenspraak.

 9. Discretie

  1. Absolute discretie vereist

   Standaard stemt u bij het aanbesteden van een opdracht in dat het vervaardigde werk door de fotograaf voor promotionele doeleinden mag worden gebruikt. Dit kan bijvoorbeeld opname in de publieke portfolio zijn en plaatsing binnen een privé gallery voor uw selectie doeleinden. Uiteraard worden de belangen van de client in ogenschouw gehouden, maar bij een publicatie voorstel zal alleen in uitzonderlijke situaties een protest worden gehonoreerd. Indien u absolute discretie wilt kiest u deze optie. Het selectie en aflever proces zal buiten het internet om, persoonlijk plaatsvinden. Echter blijft het auteursrecht van de fotograaf wel in stand.

  2. Familie fotografie

   Bij familie-, bruiloft-, uitvaart- en rouwfotografie, hanteren wij als uitzondering op de discretie optie een standaard omgekeerde toestemming. Dit wil zeggen dat de fotograaf eerst (na afkoelingsperiode) toestemming vraagt bij de opdrachtgever alvorens de fotografie voor zelf-promotie doeleinden te gebruiken.

  3. School fotografie

   Ook bij school fotografie opdrachten kunt u ervanuit gaan dat het werk niet zonder toestemming wordt gepubliceerd.

 10. Onderwater

  1. Onderwater of in-water fotografie met behulp van robuste behuizing.

   Voor bepaalde evenementen, bijzondere portretten of scheepsfotografie kunnen we onze Canon EOS 5D camera mee het water in nemen. De maximale resolutie hierbij is 12,7Megapixels, dit is nog steeds voldoende voor super scherpe afdrukken tot ongeveer 30x45cm. De behuizing kan tot maximaal 100meter diep, echter op 100meter is de diepte voor de mens een beperking.

 11. Korting- en actie vouchers

  1. Ik heb een voucher code, en deze wil ik verzilveren

   Deze site maakt gebruikt van cookies ter bevordering van de ervaring. Lees meer over het beleid.